Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

74/0203 Autovrak

16.02.2023
Autovraky
Vyřešeno

odstavený vrak 5 m od veřejného osvětlení č. 510836***********************************************************Dobrý den,

na základě Vašeho oznámení provedli zaměstnanci Správy služeb hlavního města Prahy (dále jen SSHMP) místní šetření u níže uvedeného motorového vozidla.

Ze závěru místního šetření vyplývá, že uvedené vozidlo naplňuje podmínky definované v ustanovení § 19 odst. 2 písm. g) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, tzn., že je silničním vozidlem, které je pro závady v technickém stavu zjevně technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích a obnovení způsobilosti by si vyžádalo výměnu, doplnění nebo opravu podstatných částí mechanismu nebo konstrukce silničního vozidla.
Na základě výše uvedeného SSHMP podala na místně příslušný silniční správní úřad Prahy 13 (dále jen SSÚ) návrh vlastníka pozemní komunikace k zahájení řízení a k uložení povinnosti provozovateli vraku umístěného na pozemní komunikaci vrak odstranit a odstavit mimo pozemní komunikaci.

S pozdravem

Správa služeb hlavního města Prahy

Postup řešení:

17. 02. 2023 07:46:24

Dobrý den, Vaše podání bylo postoupeno k prošetření Správě služeb hl. m. Prahy. OKR.

28. 02. 2023 01:16:20

Dobrý den, na základě Vašeho oznámení provedli zaměstnanci Správy služeb hlavního města Prahy (dále jen SSHMP) místní šetření u níže uvedeného motorového vozidla.

Ze závěru místního šetření vyplývá, že uvedené vozidlo naplňuje podmínky definované v ustanovení § 19 odst. 2 písm. g) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, tzn., že je silničním vozidlem, které je pro závady v technickém stavu zjevně technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích a obnovení způsobilosti by si vyžádalo výměnu, doplnění nebo opravu podstatných částí mechanismu nebo konstrukce silničního vozidla.
Na základě výše uvedeného SSHMP podala na místně příslušný silniční správní úřad Prahy 13 (dále jen SSÚ) návrh vlastníka pozemní komunikace k zahájení řízení a k uložení povinnosti provozovateli vraku umístěného na pozemní komunikaci vrak odstranit a odstavit mimo pozemní komunikaci.

S pozdravem

Ivana Kripnerová
referent oddělení odtahů a vraků

Správa služeb hlavního města Prahy

Fotogalerie