Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

93/2024 Zlomené stromy, potenciál pádu na osoby k Hájům

19.02.2024
Zeleň, dětská hřiště
Probíhá řešení

Pod stromy vede pěšina.

Postup řešení:

19. 02. 2024 12:38:02

Dobrý den, Vaše podání bylo postoupeno Magistrátu hl. m. Prahy k zajištění nápravy. OKR.

Fotogalerie