Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Informace o zápisu do 1. třídy

Praha13
25.03.2020
Nenechte si ujít

Vyplňovat údaje on-line bude možné od 6. do 20. dubna 2020.Vážení rodiče,

v současné neobvyklé situaci bude i zápis dětí do 1. třídy organizován jiným způsobem, než jsme byli zvyklí v minulých letech.

Jednotlivé školy si nainstalují nově zakoupený software, který bude
podporovat možnost převážně distančního řešení tak, aby nedocházelo k
setkávání více lidí.

Po vyplnění potřebných údajů v prostředí Vašeho internetového
prohlížeče odešlete vyplněnou přihlášku příslušné škole. Vzhledem
k tomu, že je podle předpisů vyžadován i podpis zákonného zástupce,
následně si Vámi vyplněný formulář vytisknete, podepíšete jej a
odevzdáte v níže uvedeném termínu do sběrné schránky na místě, které
k tomu určí každá škola.

Je také možné doručit přihlášku datovou schránkou, jejímž držitelem
je fyzická osoba, emailem s elektronickým podpisem nebo poštou.

Vyplňovat údaje on-line bude možné od 6. do 20. dubna 2020. Samotné
vyplněné a vytisknuté přihlášky s podpisem zákonných zástupců budou
školy shromažďovat ve sběrném boxu ve stejném termínu v pracovních dnech
v době, kterou upřesní každá škola.

Pokud z nejrůznějších důvodů nemůžete využít jednu z výše uvedených
cest, budou vedle sběrného místa připravené prázdné formuláře, které
můžete vyplnit na místě ručně a přímo vložit do sběrného boxu.

Víme, že tento způsob zápisu není zcela ideální, ale v dnešní době je to zřejmě nejschůdnější cesta.

Pokud budete mít jakékoliv dotazy, budou Vám školy k dispozici radou i pomocí.

Přejeme Vám úspěšný zápis do 1. třídy a všem především pevné zdraví.

Mgr. Jan Šafir


vedoucí odboru školství

Sdílejte článek