Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Informace pro chovatele psů

Praha13
01.02.2022
Nenechte si ujít

Z důvodu novely několika právních norem se od 1. 1. 2022 mění postupy spojené s chovem psů v hl. m. Praze. Nově při přihlášení psa k místnímu poplatku ze psů již nebudou vydávány psí známky – došlo ke zrušení této evidence.Z důvodu
novely několika právních norem se od 1. 1. 2022 mění postupy spojené
s chovem psů v hl. m. Praze. Nově při přihlášení psa k místnímu
poplatku ze psů již nebudou vydávány psí známky – došlo ke zrušení této
evidence. Již vydané si mohou chovatelé psů ponechat, známky se na radnici
nevrací.  
  Současně dochází ke zrušení evidence
čipovaných psů, kterou vedl Magistrát hl. m. Prahy. Psi se budou muset povinně
čipovat i nadále, ale zákon č. 166/1999 Sb. o veterinární péči, ve znění
pozdějších předpisů, zavádí pro chovatele psů povinnost čip nahlásit do
Centrální evidence čipovaných psů, kterou povede Komora veterinárních lékařů. S tím souvisí i motivační sleva
z poplatku za psa, která byla poskytována za očipování psa a jeho
nahlášení do evidence hl. m. Prahy. Tato sleva se od 1. 1. 2022 ruší.
  Informace k poplatku ze
psů naleznete na webu www.praha13.cz (Jak
si zařídit – Místní daně a poplatky – Místní poplatek ze psů). Správcem poplatku
je ekonomický odbor – oddělení daní a poplatků, 4. patro, kancelář č. 529, tel.
235 011 411, cizam@praha13.cz.

Rudolf
Foukal, ved. oddělení daní a poplatků

Sdílejte článek