Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Informace pro rodiče a zákonné zástupce

Praha13
16.03.2020
Nenechte si ujít

V souladu s usnesením vlády ČRVážení rodiče,

v souladu s usnesením vlády
České republiky z 15. března 2020 č. 219, které se týká přijatých krizových
opatření, jsou v naší městské části Praha 13 určena školská zařízení, ve
kterých bude zajištěna nezbytná péče o děti ve věku od 3 do 10 let, jejichž
zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, policie, poskytovatelů
zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví a příslušníci ozbrojených
sil, v případě, že nemají zajištěnou péči o dítě. Bližší informace získají
rodiče dětí, kterých se tato informace bezprostředně týká na tel. 603 420 517, ve všedních dnech od 8.00 do 16.00 hodin.

Mgr. Jan Šafir
vedoucí odboru školství

 

Sdílejte článek