Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Informace pro voliče

Praha13
01.10.2020
Nenechte si ujít

Voličské průkazy pro II. kolo voleb do Senátu Parlamentu České republiky se budou vydávat ve dnech 5. – 7. 10. (do 16.00) na Odboru občansko-správním ÚMČ Praha 13.Vážení občané,

ve dnech 9. a 10.
10. 2020 se bude konat II.kolo voleb do Senátu Parlamentu České republiky, do
kterého postoupili pánové Mgr. Michael Žantovský a Mgr. Václav Láska.  Hlasovací
lístky obdržíte až ve volební místnosti.

Pokud jste o
voličský průkaz nepožádali před I. kolem, můžete tak učinit nyní.
Od 5.
do 7. 10. do 16.00
 
se na Odboru občansko-správním ÚMČ Praha 13,
Sluneční nám. 13,

Nové Butovice, vydávají voličské průkazy (3. patro, dveře č.
433), a to v úředních hodinách:

pondělí  8.00
– 18.00

úterý   8.00
– 13.00

středa 
  8.00 16.00

O voličský průkaz
můžete požádat, máte-li trvalý pobyt na území MČ Praha 13. Žádost najdete na
webových stránkách www.praha13.cz v sekci Volby nebo je
k dispozici přímo v místě výdeje voličského průkazu.

Při podání žádosti
je nutné předložit k prokázání své totožnosti platný doklad.

Upozorňujeme,
že s vydaným voličským průkazem můžete v senátních volbách hlasovat
pouze
ve volebním obvodu č. 21 (v kterémkoli okrsku), do kterého patří
Praha 5, Praha 13 a Praha – Řeporyje.

Rovněž můžete
požádat o přenosnou volební schránku. Žádosti voličů přijímá paní Pavla
Herychová,
tel. 235 011 314, e-mail: herychovap@praha13.cz,
a v době voleb pak příslušná okrsková volební komise, telefonní spojení do
okrskových volebních komisí jsou zveřejněna na našich webových stránkách. 

Bližší informace o
volbách získáte na www.praha13.cz v sekci Volby, na tel.
235 011 313 (317) nebo na maskovaS@praha13.cz.

 

Šárka Mašková, vedoucí občansko-správního
odboru

 

Sdílejte článek