Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Informace pro voliče

Praha13
14.09.2020
Nenechte si ujít

Ve dnech 2. a 3. 10. 2020 se konají volby do Senátu Parlamentu České republiky. Voličské průkazy se vydávají od 17. do 30. 9. do 16.00 na odboru občansko-správním ÚMČ Praha 13, Sluneční nám. 13, Nové Butovice.Ve dnech 2. a 3. 10. 2020 se konají
volby do Senátu Parlamentu České republiky. Od 17. 9. do 30. 9. do 16.00 se
na Odboru občansko-správním ÚMČ Praha 13, Sluneční nám. 13, Nové Butovice, vydávají
voličské průkazy (3. patro, dveře č. 433), a to v úředních hodinách:

pondělí,
středa: 8.00 – 18.00

úterý,
čtvrtek, pátek: 8.00 – 13.00

O
voličský průkaz můžete požádat, máte-li trvalý pobyt na území MČ Praha 13. V žádosti lze uvést (zaškrtnout), pro které kolo voleb
má být vydán. Pokud to neuvedete, bude vám vydán automaticky
voličský průkaz pro první i druhé kolo voleb. Žádost najdete na webových
stránkách www.praha13.cz v sekci Volby nebo je k dispozici přímo
v místě výdeje voličského průkazu. Při podání žádosti je nutné
předložit k prokázání své totožnosti platný doklad.

Upozorňujeme, že s vydaným voličským
průkazem můžete v senátních volbách konaných ve dnech 2. a 3. 10. (v případě
II. kola ve dnech 9. a 10. 10.) hlasovat pouze ve volebním obvodu č. 21 (v kterémkoli
okrsku), do kterého patří Praha 5, Praha 13 a Praha – Řeporyje
.

Bližší informace o voličských
průkazech získáte na www.praha13.cz v sekci
Volby, na tel. 235 011 313 (317) nebo na MaskovaS@praha13.cz.

 

Sdílejte článek