Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Integrace cizinců 2017

Společná adresa – Praha 13 v roce  2017

Projekt
Společná adresa – Praha 13 je rozdělen do 13 dílčích aktivit, které
jsou přímo zaměřené na cílovou skupinu migrantů ze třetích zemí mimo EU a
občany Prahy 13 obecně.

Struktura projektu je tvořena ze čtyř priorit: vzdělávání, informovanost, volný čas a regionální spolupráce.

Priorita
„Vzdělávání“ staví na spolupráci se šesti mateřskými školami a čtyřmi
základními školami, kde probíhá jazyková příprava žáků-cizinců a
doučování (včetně prázdninových kurzů češtiny na třech základních
školách). Zároveň jsou vzdělávány pedagožky z těchto škol (META o.p.s. –
Sdružení pro příležitosti mladých migrantů a ÚJOP UK v Praze).  Centrum
pro integraci cizinců, o.p.s. zajišťuje nízkoprahové kurzy češtiny pro
dospělé migranty.

„Volný čas“ migrantů a občanů Prahy 13 je v
rámci projektu podporován aktivitami v Domě dětí a mládeže Stodůlky,
volnočasovým klubem Rozmanitý svět. Ve spolupráci s lokální pobočkou
Integračního centra Praha, o.p.s. je realizována kulturně-komunitní akce
„Nejsme si cizí…“.

V rámci priority „Informovanost“ jsou
publikovány informační letáky v různých jazykových mutacích včetně
aktualizace webu MČ Praha 13.

„Regionální spolupráce“ probíhá prostřednictvím dvou setkání Pracovní skupiny Integrace cizinců v MČ Praha 13.


Seznam aktivit:

Doučování Čj v MŠ :

MŠ Mezi Školami 2323

MŠ Havaj, Mezi Školami 2482

MŠ Rosnička, Běhounkova 2474

MŠ Ovčí Hájek 2177

MŠ Husníkova 2075

MŠ Sluníčko pod střechou

Prázdninový kurz Čj: 

Bezplatné doučování v ZŠ:

FZŠ Brdičkova

ZŠ Klausova

FZŠ Mezi Školami

FZŠ Trávníčkova

Výchovně edukativní program pro ZŠ (Divadelta o.s.)

 

Jazykové kurzy pro dospělé (Centrum pro integraci cizinců, o.p.s.)Leták kurzu češtiny – podzim – EN

Leták kurzu češtiny – podzim – RU


Leták kurzu češtiny – EN
Leták kurzu češtiny – RU

Vzdělávání pedagogů MŠ a ZŠ (META o.p.s – Sdružení pro příležitosti mladých migrantů)

 

Dvousemestrální zdokonalovací kurz ČJ jako cizí jazyk ÚJOP UK v Praze

 

Kulturní program pro MŠ

 

Klub Rozmanitý svět (FZŠ Trávníčkova, středa od 13,30 do 16,30 hod.)

 

Volnočasové aktivity v DDM Stodůlky

 

Kulturní akce „Nejsme si cizí“