Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Integrované šetření v zemědělství „IŠZ 2020“

Praha13
03.09.2020
Nenechte si ujít

Vlastní zjišťování proběhne od 1. 9. 2020 do 26. 10. 2020Český
statistický úřad informuje o Integrovaném šetření v zemědělství „IŠZ
2020“, které organizuje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a
Rady (ES) č. 2018/1091. Šetření navazuje na systém strukturálních
šetření konaných v ČR od r. 1995.
 
Zemědělské subjekty sídlící v obci navštíví tazatel ČSÚ, který je
povinen se prokazovat průkazem tazatele (platným ve spojení s platným
OP). Jeho ověření je možné na www.czso.cz/csu/czso/overeni-tazatele
.

Šetření
prostřednictvím tazatelů se týká výhradně fyzických osob s malým
rozsahem zemědělské výroby, podniků právnických osob a fyzickým osobám s
větším rozsahem zašle ČSÚ výkaz do datové schránky. Vlastní zjišťování v
terénu proběhne od 1. 9. 2020 do 26. 10. 2020.

Integrované šetření v zemědělství 2020


Sdílejte článek