Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Jak nakládat s použitými ochrannými pomůckami?

Praha13
16.04.2020
Nenechte si ujít

Při likvidaci masek, respirátorů, roušek a dalších ochranných a hygienických pomůcek je nezbytné dbát zvýšené opatrnosti.Při likvidaci masek, respirátorů, roušek
a dalších ochranných a hygienických pomůcek dbejte zvýšené
opatrnosti. Vyhazujte je zabalené do dvou sáčků či uzavíratelných pytlů.
S odpady za dané epidemiologické situace nakládejte tak, abyste
neohrozili zdraví své, lidí ve svém okolí, ani pracovníků svozových
společností.

 

• Použité roušky,  papírové kapesníky a rukavice  vložte do plastového pytle s tloušťkou
  minimálně 0,2 mm, zavažte a povrch
pytle dezinfikujte. Pokud použijete tenčí materiál, je
  potřeba dát dva pytle a dezinfikovat
vnější.

Přesvědčte se, že pytle
jsou skutečně dobře zavázané.

Takto zabezpečený odpad
vhoďte pouze a jen do černé popelnice (na směsný komunální
  odpad).

V žádném případě
neodkládejte tyto zavázané pytle mimo kontejnery, abyste neohrozili
  zdraví pracovníků svozových
společností.

V žádném případě
použité papírové kapesníky nevhazujte do kontejnerů na tříděný odpad!
Po manipulaci s odpady je vždy nutné umýt si ruce mýdlem a vodou.

 

Další
informace na:

https://www.facebook.com/prazskesluzbyas/videos/1109304569434704/

https://www.facebook.com/prazskesluzbyas/videos/277533293240013/

https://www.mzp.cz/cz/news_20200402-MZP-zverejnilo-doporuceni-jak-nakladat-s-pouzitymi-ochrannymi-pomuckami-na-pracovistich

 

Jak by měla postupovat domácnost s potvrzenou
nákazou koronavirem? 

I v tomto případě pro vás platí všechna výše uvedená pravidla
a doporučení týkající se nakládání s odpady, vyjma povinnosti třídit
odpad.  Zároveň by veškerý odpad a ochranné pomůcky měly být
vyhazovány ve dvou silnostěnných plastových pytlích. Pokud silnostěnné pytle
nemáte, lze použít dva standardní sáčky na odpad. Vnější stěna pytle či
sáčku by měla být ošetřena desinfekcí. Podle Státního zdravotního ústavu
existuje riziko nakažení koronavirem při manipulaci s infikovaným odpadem.
 V ideálním případě by měl odpad
vynést někdo z blízkých, sousedé či dobrovolníci. Zabrání se tak dalšímu
pohybu nakaženého na veřejnosti.

vyzaduji

Sdílejte článek