Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

kriminalita

  • Prevence kriminality

    Manažer prevence kriminality Úřadu městské části Praha 13: Koordinace činnosti na území městské části v oblasti prevence kriminality a prevence rizikového chování včetně spolupráce s odpovědnými výbory a komisemi samosprávy a se státními a nestátními subjekty působícími na daném úseku. Soustřeďování informací o vývoji situace v oblasti prevence kriminality a prevence rizikového chování. Zabezpečování jejich…