Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Harmonogram svozu bioodpadu

Třídění bioodpadu je skvělý způsob, jak učinit naši planetu udržitelnější. Bioodpad, jako jsou zbytky jídla a rostlinné zbytky, patří k nejjednodušeji recyklovatelným odpadům. Nepotřebuje žádnou další energii na jeho zpracování. Když správně třídíme bioodpad a kompostujeme ho, přeměňujeme ho na cenný kompost, který můžeme využít pro zlepšení půdy a podporu ekosystémů. Tím snižujeme množství odpadu na skládkách a přispíváme k udržitelnějšímu životnímu prostředí.Sběr bioodpadu

Do kontejneru patří: listí, tráva, větve, neznečištěná zemina, příp. kuchyňský bioodpad rostlinného původu.
NE živočišné zbytky!

Upozornění – pokud bude na stanovišti kontejner naplněn dříve než za 3 hodiny, bude přistaven další.

Bioodpad lze zdarma odevzdat také do sběrného dvora na adrese: Puchmajerova 50, Praha 5.

Harmonogram svozu bioodpadu: 

V červenci a srpnu nebudou přistavovány kontejnery na bioodpad. Harmonogram  na 2. pololetí bude zveřejněn v září.