Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Státní občanství

Na oddělení matrik a státního občanství mohou cizinci s trvalým pobytem na naší městské části naším prostřednictvím, po splnění zákonných podmínek, požádat o udělení státního občanství Ministerstvo vnitra ČR. Dále oddělení matrik a státního občanství přijímá prohlášení o státním občanství, na základě žádosti vydává osvědčení o státním občanství, nebo že žadatel o osvědčení není občanem České republiky. Při udělení státního občanství zajišťuje složení státoobčanského slibu. Vybírá správní poplatky dle zákona o správních poplatcích.

Občan na úřadě – Ministerstvo vnitra České republiky (mvcr.cz)
Udělení státního občanství – aktuální informace pro žadatele
Udělení státního občanství ČR – základní informace
Základní informace – prohlášení o nabytí státního občanství ČR – § 35 zákona č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů
Dotazník k udělení státního občanství – od 2014