Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Péče o osoby ohrožené sociálním vyloučením

Péče o osoby ohrožené sociálním vyloučením

Oddělení sociální péče – sociální kurátor pro dospělé

  • poskytuje péči občanům ohroženým sociálním vyloučením a občanům sociálně vyloučeným (propuštěným z výkonu trestu odnětí svobody, proti nimž je vedeno trestní řízení, závislým na alkoholu nebo drogách, žijících nedůstojným způsobem života apod.),
  • vypracovává individuální plán mladého dospělého, který je podmínkou pro poskytování zaopatřovacího příspěvku vypláceného úřadem práce nezaopatřeným mladým dospělým občanům (18 – 26 let) opouštějícím ústavní péči nebo pěstounskou péči.

Informace poskytne sociální kurátor pro dospělé na odboru sociální péče – oddělení sociální péče, 1. patro, kancelář č. 223.