Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Péče o seniory

Oddělení sociální péče – sociální pracovníci

  • poskytují komplexní poradenství v sociální oblasti (pomoc při hledání vhodných sociálních služeb – domov seniorů, pečovatelské služby, pomoc při vyřizování dávek soc. péče – hmotná nouze, státní sociální podpora apod.),
  • zprostředkovávají zařazení seniorů Prahy 13 do pořadníku žadatelů o lůžko rezervované kapacity v Domově seniorů Zity Kabátové, provozovaném Domovem třetího věku.

Informace poskytnou sociální pracovníci pro dospělé na odboru sociální péče – oddělení sociální péče, 1. patro, kancelář č. 220 – 221.