Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Veřejné opatrovnictví

Oddělení sociální péče – veřejní opatrovníci

  • zastupují občany, kterým byl rozhodnutím soudu ustanoven veřejný opatrovník městská část Praha 13,
  • poskytují základní poradenství v oblasti opatrovnictví.

Informace o opatrovnictví poskytnou opatrovníci na odboru sociální péče – oddělení sociální péče, 1. patro, kancelář č. 223 – 224.