Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu ZTP

Parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou (dále parkovací průkaz)

Na základě zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) vydává obecní úřad obce s rozšířenou působností (městská část Praha 13) osobě, která je držitelem průkazu ZTP s výjimkou postižených úplnou nebo praktickou hluchotou nebo držitelem průkazu ZTP/P parkovací průkaz.

Parkovací průkazy vydává Odbor sociální péče ÚMČ Praha 13 v úředních dnech v 1. patře budovy radnice v kanceláři č. 221.

K vydání parkovacího průkazu je nutné předložit:

  • občanský průkaz
  • průkaz osoby se zdravotním postižením (ZTP nebo ZTP/P)
  • fotografii formátu 35 x 45 mm odpovídající současné podobě
  • rozhodnutí o přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením

Vzhledem k předepsaným náležitostem parkovacího průkazu O7, kdy po podpisu držitele parkovacího průkazu se průkaz zalaminuje, je nutná osobní přítomnost držitele parkovacího průkazu.

Jak parkovací průkaz O7 vypadá: