Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Žádost o ustanovení zvláštního příjemce dávek důchodového pojištění

Zvláštního příjemce dávek důchodového pojištění lze ustanovit v případech, kdy oprávněný příjemce není schopen vzhledem k nepříznivému zdravotnímu stavu přijímat svůj důchod nebo není schopen s přijatým důchodem nakládat ve svůj prospěch.

Žádost o ustanovení zvláštního příjemce podává oprávněný. Nemůže-li ze zdravotních důvodů tuto žádost podat, může žádost uplatnit osoba, která chce být zvláštním příjemcem dávek důchodového pojištění oprávněného.

Pokud odpadnou důvody, pro které byl zvláštní příjemce ustanoven, může být na žádost původního příjemce nebo ustanoveného zvláštního příjemce zahájeno správní řízení
o zrušení ustanovení zvláštního příjemce dávek důchodového pojištění.

Žádost vyřizuje Odbor sociální péče –  oddělení sociální péče ÚMČ Praha 13 v úředních hodinách v 1. patře budovy radnice, kanceláře sociálních pracovníků
č. 220 – 221.

 

K žádosti je třeba předložit:

  • občanský průkaz žadatele, občanský průkaz osoby, která není schopna přebírat dávky důchodového pojištění
  • potvrzení ošetřujícího lékaře o tom, že občan není schopen ze zdravotních důvodů přebírat důchod nebo s důchodem hospodařit
  • doklad o tom, kým je dávka důchodového pojištění vyplácena (oznámení o výši důchodu nebo rozhodnutí o přiznání důchodu).

Formulář žádosti je k dispozici na odboru sociální péče – oddělení sociální péče,
1. patro, kanceláře č. 220 – 221 nebo ke stažení zde.