Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Jak správně likvidovat roušky

Praha13
25.03.2020
Nenechte si ujít

Použité roušky vložte do plastového pytle s tloušťkou min. 0,2 mm a jeho povrch dezinfikujteStanovisko Státního zdravotního ústavu k
nakládání s odpadem v době epidemie COVID-19 a sdělení MŽP k nakládání s
ochrannými rouškami. Především je důležité, aby domácnosti v karanténě
(nebo domácnosti s potvrzeným onemocněním COVID-19) svůj veškerý odpad
(včetně použitých roušek a kapesníků) ukládaly do pytlů a zavázané pytle
odkládaly výhradně do směsného komunálního odpadu.

Směsný komunální odpad
je nutno z hlediska ochrany pracovníků považovat vždy za odpad nebezpečný.

Jak nakládat s rouškami v domácnostech bez potvrzených nakažených nemocí COVID-19: 

1. Použité
roušky vložte do plastového pytle s tloušťkou minimálně 0,2 mm, zavažte a
povrch pytle dezinfikujte. Pokud použijete tenčí materiál, je potřeba dát dva
pytle a dezinfikovat vnější.
· 

2. Takto zabezpečený odpad vhoďte pouze a jen do černé popelnice (na směsný komunální odpad) standardním způsobem.

3.  V žádném případě neodkládejte tyto zavázané pytle mimo kontejnery,
abyste neohrozili zdraví pracovníků svozových společností.


4.
  Po manipulaci s odpady je vždy nutné umývat si ruce
mýdlem a vodou.

5. Pro nakládání s komunálními odpady u zdravých lidí se v současné době nemění, včetně způsobu třídění odpadu.

· 

Jak nakládat s rouškami v domácnostech v hygienou nařízené karanténě:

1.
Použité roušky vložte do plastového pytle s tloušťkou minimálně 0,2 mm,
zavažte a povrch pytle dezinfikujte. Pokud použijete tenčí materiál, je
potřeba dát dva pytle a dezinfikovat vnější.

2. Přesvědčte se, že pytle jsou skutečně dobře zavázané.

3. Takto zabezpečený odpad vhoďte pouze a jen do černé popelnice (na směsný komunální odpad) standardním způsobem.

4. V žádném případě neodkládejte tyto zavázané pytle mimo kontejnery, abyste neohrozili zdraví pracovníků svozových společností.

5. Po manipulaci s odpady je vždy nutné umývat si ruce mýdlem a vodou.

Jak nakládat s odpady a rouškami v domácnostech s potvrzenou nemocí COVID-19: 

V
případě, že onemocnění osob bylo potvrzeno, nemocná osoba nakládá
se svým odpadem stejně, jako je uvedeno v předchozím odstavci. A pokud
možno se s žádostí o pomoc s odnosem odpadu obrátí na rodinu, sousedy,
dobrovolníky nebo přímo na obec, aby se zamezilo pohybu nakažených osob
ve veřejném prostoru.

Místně příslušný úřad by měl ve spolupráci
s odpadovou společností stanovit způsob popř. místo, kam takový odpad
ukládat, jak ho svážet a bezpečně odstraňovat s ohledem na minimalizaci
rizika pro pracovníky, kteří nakládají s odpady, ale i s ohledem
na ostatní občany. Ukládání odpadu do sběrné nádoby, svoz odpadu a jeho
konečné odstranění by mělo vycházet z místních možností bezpečného
odstraňování odpadu.

Specifický postup (např. speciální svoz)
pro odvoz takového odpadu stanoví obec po dohodě s orgánem ochrany
veřejného zdraví (hygienou).

Stanovisko SZÚ:

http://www.szu.cz/tema/prevence/stanovisko-narodniho-referencniho-centra-pro-hygienu-pudy-a-1

Doporučení MŽP:

https://www.mzp.cz/cz/news_20201903-Doporuceni-pro-nakladani-pouzitymi-osobnimi-ochrannymi-pomuckami

Sdílejte článek