Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Jarní úklid v Praze 13

Praha13
10.04.2018
Nenechte si ujít

Dobrovolnických úklidů se v sobotu 7. dubna zúčastnilo okolo 200 občanů naší městské části.Městská
část Praha 13 se každoročně zapojuje do celostátní akce „Ukliďme Česko“ a
pořádá jarní celoplošné úklidy veřejných ploch. Tuto dobrovolnickou akci v pátek
6. dubna symbolicky zahájil starosta Prahy 13 David Vodrážka, který před
radnicí přivítal letošní patrony úklidu – plážovou volejbalistku Kristýnu
Kolocovou a fotbalistu Jana Rajnocha, aby se společně mohli pustit do úklidu. 

Dobrovolnické
úklidy občanů a pracovníků MČ Praha 13 pak proběhly v sobotu 7. dubna. Zúčastnilo
se jich okolo 200 občanů naší městské části, což je oproti loňskému roku
dvojnásobný počet.
Mezi účastníky byli rodiče a děti z česko-anglické
školky Domeček pod Velkou Ohradou, pracovníci firmy CEMEX, členové spolků i
politických stran, bytová družstva a jednotlivci, kteří uklízeli samostatně
nebo složili skupiny z obyvatel v okolí svého bydliště.

Je
opravdu k neuvěření, co vše lidé dokáží vyhodit. Při této akci bylo
sebráno asi 20 m3 odpadů všeho druhu a bylo sebráno zhruba 400 pytlů
o objemu 50 l.
Vedle pytlů byly sebrány také hromady velkoobjemového odpadu,
zejména pneumatik, textilního odpadu, elektroodpadu i železného šrotu. Uklízelo
se okolo stanice metra Nové Butovice, v okolí Malé a Velké Ohrady, okolí
meandru Prokopského potoka pod sopkou, v Centrálním parku, v Nových
Butovicích a částečně podél Jeremiášovy ulice u sídliště Stodůlky. Do akce se
dokonce zapojili někteří bezdomovci, kteří uklidili skládky po jiných lidech
z ulice. Lidé
bez přístřeší si uklidili bezprostřední okolí svých příbytků. Na vyjednání
úklidu a kontaktu s bezdomovci se podíleli pracovníci terénního programu
NADĚJE.  Odbor životního prostředí
zajistil svoz sebraného odpadu po akci. Opět nás moc potěšily milé dopisy některých
dobrovolníků po akci. Lidé nás v nich mj. upozornili na další skládky,
které nemohli sami uklidit. Také nám popisovali, co všechno našli.
Z některých jsme vybrali tato sdělení:

„Jsem nadšená, kolik
dobrovolníků se k nám přidalo. Celkem 14 dospělých a 12 dětí z mateřské školy
Domeček. Letos jsme uklízeli opravdu velikou plochu. Původně byl plánovaný
menší okruh, ale když jsme viděli tu strašnou spoušť, neváhali jsme si trasu
prodloužit. Málem nám ani pytle nestačily, protože se k nám přidali i náhodní
kolemjdoucí na procházce. To bylo vážně úžasné!“

„Napočítali
jsme cca 53 – 55 pytlů. Přišlo spoustu lidí. Čekal jsem, že pytlů bude ještě o
trošku víc, ale odpad byl spíš menší – spousty obalů…“

„Sesbírala jsem sama odpadky z trávníků podél silnice,
začala jsem před hospůdkou na rohu. Vynechala jsem jeden trávník a to před
večerkou. Tam jsem si připadala opravdu trapně, když na mě otevřenými dveřmi
koukali zevnitř z obchodu. Asi jim to smetiště nevadí.  Ráda bych si časem u vás vyzvedla další
pytle, abych mohla pokračovat v úklidu.“

„Nakonec jsme byli jen dva.
Za dopoledne jsme nasbírali tři pytle. Největší radost máme z vyčištění okolí
zastávky Nušlova, kde bylo odpadků opravdu hodně a rozdíl „před“ a
„po“ je znatelný.“

„Sesbíraného odpadu je asi
300 kg. Několik starých pneu, včetně jedné z kamionu, nějaké železné kusy,
starý vysavač, monitor….“

„Počet účastníků byl asi 45 z toho 5 dětí. Odpadu bylo sebráno celkem
1270 kg, z toho jsme vytřídili 390 kg. (sklo, plast, plechovky).“

„Uklizená místa po akci už jsem nefotila, prostě jsou to teď ty samé
fleky se žlutou trávou jen bez toho odpadu :-). Hodně často jsme naráželi
na podezřelé igelitové pytlíky s hnědým obsahem.“

Přestože
akce vypadá opravdu velkolepě a všem účastníkům patří obrovské díky! Je to jen
kapka v moři odpadů, které se stále nacházejí na území naší městské části.
Odbor životního prostředí bude dále pokračovat v úklidech černých skládek.
Neustále odstraňování černých skládek je velmi finančně nákladné a odpadů
každoročně přibývá. Odpadky nacházíme v zeleni, okolo kontejnerů, na hřištích,
okolo trafostanic, cest, nákupních středisek atd. Pro lidi jsou přitom
přistavovány velkoobjemové kontejnery, kontejnery na bioodpad a jsou jim
k dispozici sběrné dvory, kde je možné odpady zdarma uložit. Systém
odpadového hospodářství města umožňuje stavět se k jejich odkládání
zodpovědně a otázka „Kam s nimi?“ je už vyřešena.
Lidé se často snaží
přenášet odpovědnost za hromady odpadků na radnici. Odpovědný je však především
každý člověk za své činy i za vzhled okolí, ve kterém žijeme. Každý obyvatel
naší městské části má kromě práv také své povinnosti. Černé skládky nehromadí
jen bezdomovci, na které jsou často sváděny. Při cestě domů mne přivítal
doslova rozkopaný odpadkový koš přímo v sídlišti. Byl odtržený ze stojanu a
odpadky rozházené po širokém okolí. To je velmi smutný kontrast k úsilí
dobrovolníků i zástupců úklidových firem, kteří buď nárazově, nebo celoročně
uklízí nepořádek z našeho města.

Dana
Céová, odb. životního prostředí

Sdílejte článek