Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Je připraven vánoční a novoroční svoz odpadu

Praha13
12.12.2018
Nenechte si ujít

Pražské služby a AVE CZ zajistí během vánočních svátků svoz odpadu v PrazeKonsorcium
Pražské odpady 2016-2025, jehož vedoucím účastníkem je spol.  Pražské služby, a.s. a vedlejším účastníkem svozová
spol. AVE CZ zajistí během vánočních svátků svoz směsného a tříděného odpadu na
území metropole.

Program svozu je
vytvořen tak, aby nedocházelo k přeplnění nádob a nevznikal kolem nich
nepořádek

V termínu
od 24. 12. do 31. 12. 2018 budou zajištěny normální pracovní směny a svoz
směsného odpadu bude probíhat dle příslušných svozových programů, tedy jako v
běžných dnech.

Díky větší zátěži na separačních místech provádíme svozy
tříděných složek odpadu v posíleném režimu.

U tříděného odpadu budeme ve
dnech 17. – 31. 12. 2018 provádět mimořádný svoz skla v kritických
oblastech a jinak bude vše probíhat také dle příslušných svozových programů.

Svoz
směsného odpadu

21.
– 31.12.
2018

normální
svoz dle příslušných programů

1.
1. 2019

svoz
až na výjimky neprobíhá, náhradní svoz proběhne v následujících dnech

2.
1. – 6. 1. 2019

bude
probíhat normální svoz s případným časovým posunem (max. 1 den)

Svoz
tříděného odpadu

21.
– 31. 12. 2018

normální
svoz dle příslušných programů

17.
– 31. 12. 2018

mimořádný
svoz skla (1 odvoz navíc), jinak odvoz dle příslušných svozových programů

1.
1. 2019

svoz
až na výjimky neprobíhá, náhradní svoz proběhne v následujících dnech

2.
1. – 6. 1. 2019

bude
probíhat normální svoz s případným časovým posunem (max. 1 den)

Vánoční
stromky do popelnice nepatří

Vyhozené
vánoční stromky nepatří do nádob na směsný odpad, protože tím snižují jejich
kapacitu. V případě, že máte veřejně přístupnou popelnici nebo kontejner
na směsný odpad (např. sídliště), lze stromky volně odložit vedle nich, ale
v ostatních případech (činžovní a rodinná zástavba) prosíme o odložení
vánočního stromků k nejbližším kontejnerům na tříděný odpad.

Lidé
by měli stromky vyhazovat nejlépe den před odvozem komunálního odpadu, aby
nedocházelo k jejich přílišnému hromadění po zbytečně dlouho dobu.

Stromky jsou
do vozů na komunální odpad nakládány v běžných svozových dnech a jejich odvoz
bude probíhat po celý leden a únor.

Konečná zastávka pro vánoční stromky
je u odběratele, který se zabývá zpracováním dřeva. Stromky jsou nadrceny a
následně využity např. v zahrádkářském průmyslu do kompostu. Znečištěné
nebo nedostatečně odstrojené stromky putují společně se směsným odpadem k
energetickému využití do ZEVO Malešice. Výjimka platí pro umělé stromky. Pokud
už stromek dosloužil, rozhodně nepatří do kontejneru na tříděný či směsný
odpad, ale do sběrného dvora.

Sdílejte článek