Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Každoroční vakcinace psů, koček a fretek

Praha13
06.04.2020
Nenechte si ujít

Ve čtvrtek 16. dubna od 17.00 do 18.30 proběhne před Kulturním domem Mlejn vakcinace proti vzteklině i dalším nákazám.Ve čtvrtek 16. dubna od 17.00 do
18.30 proběhne před Kulturním domem Mlejn, Kovářova 4, každoroční vakcinace proti
vzteklině i dalším nákazám. Krizový štáb městské části Praha 13 doporučuje
chovatelům, aby se této formy očkování zúčastnili, protože je v době
karanténních opatření bezpečnější, než návštěva ordinace. Po celou dobu průběhu
vakcinací bude na místě přítomna Městská policie hl. m. Prahy, která zajistí
organizaci tak, aby nedocházelo k nebezpečnému shromažďování osob.

  vyzaduji

Městská část
Praha 13
výstup z jednání
Krizového štábu MČ Praha 13
KŠ MČ 03/2020 ze
dne 3. 4. 2020

 

  I. Krizový
štáb MČ Praha 13 bere na vědomí bezpečné zajištění průběhu veřejné vakcinace
psů a koček. Při akci bude za pomoci Městské policie hl. m. Prahy zajištěna
organizace tak, aby nedocházelo k nebezpečnému shromažďování osob. 

 

 II. Krizový
štáb MČ Praha 13 doporučuje chovatelům se této akce zúčastnit, neboť tento
průběh vakcinace je bezpečnější než návštěva ordinace v době karanténních
opatření.

Termín vakcinace je stanoven na 16. 4. 2020 v čase
17:00 – 18:30 hodin před KD Mlejn.

 

III. Krizový štáb MČ Praha 13 bere na vědomí návrh
MUDr. Potočka ohledně výpůjčních míst knih
na MČ Praha 13, poliklinikách MČ
Praha 13 a s okamžitou platností tato místa uzavírá.

    Zajistí: předseda výboru pro MA 21

 

IV. Krizový štáb MČ Praha 13 se zabýval žádostí
zastupitele za klub Pirátů dle zákona č. 106/1999 Sb.,

o svobodném přístupu k
informacím v platném znění, která byla zaslána na ÚMČ Praha 13 a konstatuje, že
podnět lze v souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným vládou České republiky v
zásadě hodnotit jako pokus o narušení chodu ÚMČ Praha 13, který funguje na
základě krizových opatření.

Krizový štáb MČ Praha 13 toto jednání považuje v
souvislosti s nutností zajistit základní funkce servisu pro občany v nouzovém
stavu za krajně neetické.

 

Žádost o poskytnutí informací 

 

 

Ing. David
Vodrážka

předseda
Krizového štábu MČ Praha 13

 

Mgr. David
Michut

tajemník
Krizového štábu MČ Praha 13

 

 

 

Sdílejte článek