Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Rozpočet MČ Praha 13 na rok 2022

Vážení občané,

Zastupitelstvo městské části Praha 13 usnesením č. UZ 0239/2021 ze dne 17. 12. 2021 schválilo Rozpočet městské části Praha 13 na rok 2022.

Rozpočet rozepsaný na jednotlivé položky je pro informaci k dispozici v budově radnice v Ekonomickém odboru (4.patro) a také v Informační recepci (přízemí), kde je připraven k nahlédnutí kompletní rozpočet (tabulky a komentáře) v písemné podobě.

Naleznete jej také na internetu (www.praha13.cz) v oblasti Městská část – Důležité dokumenty – Rozpočet městské části.

Ing. David Vodrážka
starosta

 

1. Důvodová zpráva

2. Usnesení RMČ č. UR 0500/2021 ze dne 22.11.2021

3. Rozpočet hlavní činnosti – komentář a tabulky

4. Finanční plán zdaňované činnosti – komentář

5. Finanční plán zdaňované činnosti – tabulky

6. Rozpočty příspěvkových organizací – ZŠ, MŠ, DDM, RO Kozel – tabulky

7. Rozpočet Střediska sociálních služeb – komentář

8. Rozpočet Střediska sociálních služeb – tabulka

9. Seznam zkratek

10. Usnesení FV ZMČ ze dne 15.11.2021