Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Rozpočtové provizorium MČ Praha 13 na rok 2021

Zastupitelstvo městské části Praha 13 usnesením č. UZ 0159/2020 ze dne 9.12.2020 schválilo Rozpočtové provizorium MČ Praha 13 na rok 2021.

Rozpočtové provizorium MČ Praha 13 na rok 2021 je zveřejněno na úřední desce MČ Praha 13. Dále je pro informaci k dispozici v budově radnice v Ekonomickém odboru (4. patro), kde je připraveno k nahlédnutí v písemné podobě.

Naleznete jej také na internetu (www.praha13.cz) v oblasti Městská část – Důležité dokumenty.

Ing. David Vodrážka
starosta

 

Důvodová zpráva na rok 2021

Usnesení RMČ č. UR 0428/2020 ze dne 16.11.2020

Provizorium na rok 2021

Usnesení FV ZMČ ze dne 10.11.2020