Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Rozpočtové provizorium MČ Praha 13 na rok 2023

Zastupitelstvo městské části Praha 13 usnesením č. UZ 0018/2022 ze dne 19. 10. 2022 schválilo Rozpočtové provizorium MČ Praha 13 na rok 2023.

Rozpočtové provizorium MČ Praha 13 na rok 2023 je zveřejněno na úřední desce MČ Praha 13. Dále je pro informaci k dispozici v budově radnice v Ekonomickém odboru (4. patro), kde je připraveno k nahlédnutí v písemné podobě.

Naleznete jej také na internetu (www.praha13.cz) v oblasti Městská část – Důležité dokumenty.

Ing. David Vodrážka
starosta

Důvodová zpráva na rok 2023

Usnesení RMČ č. UR 0418/2022 ze dne 10.10.2022

Provizorium na rok 2023