Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Cesta k dalšímu rozvoji MČ Praha 13

Název projektu: Cesta k dalšímu rozvoji MČ Praha 13

Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_118/0010097

Celkové způsobilé výdaje: 3 355 105,00 Kč

Doba realizace projektu: 1. 3. 2019 – 31. 3. 2021

Cíle projektu:

Projekt má 4 hlavní cíle. Cílem KA1 je zavedení systému řízení bezpečnosti informací dle požadavků normy ISO 27001. Cílem KA2 je vytvoření strategického dokumentu „Koncepce bezbariérovosti Prahy13“, jako reakce na podporu rovných příležitostí a naléhavé požadavky znevýhodněných občanů. KA3 reaguje vytvořením strategie interní a externí komunikace na zhoršující se výsledky v dané oblasti a KA4 má za cíl usnadnit pochopení řešení životních situací občana na úřadě.

Detailnější popis cílů projektu jsou následující:

– zavedení systému řízení bezpečnosti informací dle ISO/ IEC 27001 a tím zvýšení ochrany dat, osobních údajů a informací, který bude završen certifikací ISO/ IEC 27001 (certifikát) /odkaz sem: https://www.praha13.cz/file/9Oq1/Certifikat-Scan.pdf /

– vytvoření strategického dokumentu „Koncepce bezbariérovosti Prahy 13“ a tím výrazné zvýšení kvality života osob s omezenou schopností pohybu a orientace na Praze 13 (Koncepce bezbariérovosti MČ Praha 13 na období let 2020 – 2030) /odkaz sem: https://www.praha13.cz/file/7Oq1/Koncepce-bezbarierovosti-FINAL.pdf /

– vytvoření strategického dokumentu Komunikační strategie MČ Praha 13, který vyřeší oblast interní i externí komunikace úřadu a stanoví jednotné metodické prostředí pro oblast komunikace (Strategie interní a externí komunikace)/odkaz se: https://www.praha13.cz/file/uZr1/MC-Praha-13-strategie-interni-a-externi-komunikace.pdf /.

– provedení šetření Mystery Client, které pomůže odhalit příčiny zhoršující se spokojenosti zákazníků (Komplexní zpráva z šetření Mystery Client) /odkaz sem: https://www.praha13.cz/file/tZr1/Mystery-Client-P13-Komplexni-zprava-final.pdf / a vytvoření manuálu pro komunikaci úředníka se zákazníkem (Manuál komunikace se zákazníkem Úřadu městské části Praha 13) / https://www.praha13.cz/file/sZr1/PRAHA-13-manual-komunikace-2020.pdf /.

– vytvoření sedmnácti videonávodů pro řešení nejčastějších životních situací pro použití veřejnou správou v celé ČR, aby byla zlepšena přívětivost veřejné správy a informovanost občanů (17 videonávodů) /odkaz sem: https://www.youtube.com/playlist?list=PLqJCPLwm2mVEpbW04SKz2Dgr1vspVf2-Z /

Projekt byl úspěšně dokončen.

 

Realizátor projektu:

Název: Městská část Praha 13
IČ: 00241687
Ulice: Sluneční náměstí 13/2580
Město: Praha 13
PSČ: 15800

Kontaktní osoba:

Ing. Martin Šmíd
E-mail: SmidM@praha13.cz
Tel.: 235 011 616

Odkazy:
OPZ: http://www.esfcr.cz/
Řídící orgán: http://www.mpsv.cz/