Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Místní akční plán III rozvoje vzdělávání pro Prahu 13

 

 

 

 

 

Název projektu: Místní akční plán rozvoje vzdělávání III
pro Prahu 13

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0019548

Celkové způsobilé výdaje: 2 909 307,10 Kč

Doba realizace projektu: 1. 8. 2021 – 31. 8. 2023

 

Cíle projektu:

Projekt navazuje na předchozí projekt MAP I a II rozvoje vzdělávání pro Prahu 13 a Řeporyje. Cílem je pokračování ve společném plánování a sdílení aktivit vedoucí ke zlepšení kvality vzdělávání v MŠ, ZŠ, ZUŠ a neformálních a zájmových organizacích. Je podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání na území MČ Prahy 13 a Řeporyje. Projekt se zaměřuje na rozvoj spolupráce zřizovatelů se školami, spolupráci škol, spolupráci s rodiči a se zaměstnavateli působícími v daném území.

 

Tato spolupráce vede k:

1) systémovému zlepšení řízení mateřských a základních škol prostřednictvím začleňování dlouhodobého plánování jako nástroje ke kvalitnímu řízení škol;

2) sdílenému porozumění cíle orientace na kvalitní a inkluzivní vzdělávání;

3) podpoře škol se slabšími výsledky a rozvoji potenciálu každého žáka;

4) dostupnosti kvalitního vzdělávání každého dítěte/žáka v inkluzivní škole;

5) zlepšení spolupráce v území a využívání místních mimoškolních zdrojů pro rozvoj vzdělávání dětí a žáků a ke zlepšení spolupráce s rodiči

Hlavním výstupem projektu bude Aktualizovaný finální MAP (finální soubor dokumentů) na konci realizace projektu MAP III: Aktualizovaná strategická část a aktualizovaný
Strategický rámec MAP do roku 2025.

 

Realizátor projektu:

Název: Městská část Praha 13

IČ: 00241687

Ulice: Sluneční náměstí 13/2580

Město: Praha 13

PSČ: 15800

Kontaktní osoba:

Ing. Jan Šafir

E-mail: SafirJ@praha13.cz

Tel.: 235 011 428

 

Odkazy:

OPVVV https://opvvv.msmt.cz/
Řídící orgán: https://www.msmt.cz/