Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Místní akční plán Praha 13

 

 

 

 

Název projektu: Místní akční plán rozvoje vzdělávání
pro Prahu 13

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000724

Celkové způsobilé výdaje: 3 153 528,00 Kč

Doba realizace projektu: 1. 11. 2016 – 31. 10. 2017

 

Cíle projektu:

Hlavním cílem projektu bylo zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách na území Praha 13 a zlepšení spolupráce formálního a neformálního vzdělávání v dané lokalitě pro rozvoj potenciálu každého žáka.

V rámci realizace projektu byla podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, to znamená společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro řešení místně specifických problémů a potřeb

Tato spolupráce vedla k:

– systémovému zlepšení řízení mateřských a základních škol prostřednictvím začleňování dlouhodobého plánování jako nástroje ke kvalitnímu řízení škol

– sdílenému porozumění cíle orientace na kvalitní a inkluzivní vzdělávání

– podpoře škol se slabšími výsledky a rozvoji potenciálu každého žáka

– dostupnosti kvalitního vzdělávání každého dítěte/žáka v inkluzivní škole

– zlepšení spolupráce v území a využívání místních mimoškolních zdrojů pro rozvoj vzdělávání dětí a žáků a ke zlepšení spolupráce s rodiči.

– rozsáhlejšímu a efektivnějšímu čerpání dotací v oblasti školství

Hlavním výstupem projektu je Místní akční plán vzdělávání pro Prahu 13 a Řeporyje /odkaz sem: https://www.praha13.cz/file/5nk1/MISTNI-AKCNI-PLAN-ROZVOJE-VZDELAVANI-PRO-PRAHU-13.pdf /, který je zaměřený na klíčová témata vzdělávání a podporu rozvoje potenciálu a osobnosti každého dítěte a žáka ve věku do 15 let. Byla zvolena úroveň základní MAP.

Projekt byl zaměřen na všechna opatření dle výzvy (povinná, doporučená, volitelná). Do projektu se zapojila veřejné i soukromé školské subjekty a jejich zřizovatelé.

 

Realizátor projektu:

Název: Městská část Praha 13
IČ: 00241687
Ulice: Sluneční náměstí 13/2580
Město: Praha 13
PSČ: 15800

 

Kontaktní osoba:

Ing. Jan Šafir                                                                                                                                                                                              E-mail: SafirJ@praha13.cz                                                                                                                                                                      Tel.: 235 011 428

 

Odkazy:

OPVVV https://opvvv.msmt.cz/
Řídící orgán: https://www.msmt.cz/