Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Využití inovačních řešení pro posílení strategického řízení Prahy 13

 

 

 

 

 

 

Název projektu: Využití inovačních řešení pro posílení
strategického řízení Prahy 13

Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_117/0007412

Celkové způsobilé výdaje: 2 693 050,00 Kč

Doba realizace projektu: 1. 3. 2018 – 29. 2. 2020

Cíle projektu:

 

Jedním cílem projektu je pomocí čtyř ideathonů uspořádaných ve dvou letech trvání projektu komplexně aktualizovat Strategický plán MČ Praha 13. Použití Ideathonů ve veřejné správě v municipální oblasti je značně inovativní počin a bez jakýchkoliv zkušeností. Dalším výstupem bude proto po ověření funkčnosti zpracovaná „Metodika pro použití ideathonů ve veřejné správě“ /odkaz sem: dodám soubor/, aby tato dobrá praxe mohla být dále šířena.

Dalším cílem projektu bylo vytvoření strategického dokumentu „Smart City plán MČ Praha 13“ /odkaz sem: https://www.praha13.cz/file/8Ho1/Praha13-Smart-City-final.pdf / a v rámci tohoto strategického dokumentu:
– porovnat Prahu 13 (benchmark) s ostatními chytrými městy v ČR, Evropě i ve světě
– doručit zahraniční zkušenosti a know-how
– vytvořit zásobníky Smart řešení pro každou oblast Smart City
– nastavit KPI pro všechna Smart řešení

Cíle projektu jsou stanoveny metodou SMART (řešení je přesně popsáno, jsou definovány měřitelné výstupy, řešení je akceptované vedením, je zcela realistické a je stanoven jasný harmonogram).

Projekt byl úspěšně dokončen a výsledné produkty naleznete pod uvedenými odkazy.

 

Realizátor projektu:

Název: Městská část Praha 13

IČ: 00241687

Ulice: Sluneční náměstí 13/2580

Město: Praha 13

PSČ: 15800

 

Kontaktní osoba:

Ing. Libor Hakl

E-mail: HaklL@p13.mepnet.cz

Tel.: 235011346

 

Odkazy:

OPZ: http://www.esfcr.cz/
Řídící orgán: http://www.mpsv.cz/