Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

10 – Třebonice

Stanoviště č. 10 – Křížem krážem Prahou 13

Tato kombinace geohry a turistické poznávací stezky Vás zavede k důležitým místům v Městské části Praha 13. V historických, přírodních i moderních lokalitách městské části je rozmístěno 13 dřevěných sloupků s QR-kody, které odkazují na informační texty na webu MČ Praha 13 vážící se k danému místu.

Třebonice

GPS:  14°16’52.097″E,50°2’42.542″N

Klíčová témata:

Třebonice v zemědělské krajině na hranici Prahy; restaurace „U Beránků; „Staňkův rukodělný pivovárek; Camp Drusus; Sbor dobrovolných hasičů Třebonice

Chcete se dozvědět více?

Třebonice jsou katastrálním územím hlavního města Prahy v nejzápadnější části obvodu Prahy 13 a rozkládají se 2 km severozápadně podél Dalejského potoka. První písemná památka je z roku 1279. Na území katastru byly vykopány předměty kultury únětické z doby bronzové a v pískovnách u Krtně zase byly nalezeny slovanské nádoby, na jejichž dně je zřetelný kříž. V roce 1864 při správní reformě byly Chaby a Třebonice spojeny se Zličínem. Toto spojení vydrželo jen do roku 1891, kdy se ze Zličína stala samostatná obec. V katastru Třebonic však Chaby zůstaly dodnes. V roce 1974 se obec spolu se Stodůlkami stala součástí velké Prahy. Majitelé vsi se v historii často střídali, opakovaně však vesnice přináležela břevnovskému klášteru.  V roce 1974, když byla připojena k Praze, měla i s osadou Chaby 109 popisných čísel se 635 obyvateli. Připojení ku Praze pro Třebonice znamenalo úbytek obyvatel. V roce 2006 už jich bylo jen 413.

Třebonice dosud leží v zemědělské krajině na samotné hranici Prahy. Díky tomu si můžeme představit, jak asi vypadalo území Jihozápadního města ještě v polovině 20. století, než krajinu pohltilo obří sídliště. Od souvislé zástavby vesnici oddělují rozlehlá pole, i když městská zástavba se rok od roku přibližuje. Předpokladem je, že nově vznikající Západní město Třebonice v budoucnu zcela pohltí. Studie zástavby od společnosti FINEP již existují. Zajímavostí je, že na katastru Třebonic je spousta významných staveb, které lidé pokládají za součást Zličína. Například přilehlá obchodní centra Ikea, Tesco, Metropole Zličín a Globus Zličín, ale i stanice metra Zličín a depo Zličín. Kostel sv. Jana a Pavla na Krtni a osada Chaby patří též do katastru Třebonic, ale těm je věnován samostatný článek.

V Třebonicích provozují restauraci „U Beránků“ s nabídkou studené kuchyně a pizzy, nabízejí zde alkoholické, nealkoholické a teplé nápoje. Otevřeno je celý týden od 15 do 21 hodin. U rybníka je veřejné dětské a sportovní hřiště. Při vjezdu do obce je „Camp Drusus“. Vedle kempu je Staňkův rukodělný pivovárek“, kde provozují minipivovar a restauraci s nabídkou 120 i 130 světlého ležáku a speciálu. Celý týden od 15 do 21 hodin podávají jídla studené i teplé kuchyně. K dispozici je parkoviště.

V 90. letech devatenáctého století se zrodila u občanů Třebonic myšlenka založit v obci hasičský sbor. Dne 21. 6. 1896 ustanovující valná hromada schválila stanovy sboru v počtu 25 lidí. Ty byly zapsány výnosem c. k. místodržitelství dne 15. 10. 1896. Na základě toho se sboru dostalo zemské subvence v částce 120 zlatých. V roce 1897 zakoupil sbor požární stříkačku, která byla vysvěcena u příležitosti poutě na Krtni.
Za první světové války došlo k přerušení veškeré činnosti sboru. V poválečných letech byla zmotorizována ona stříkačka a byla předvedena na veřejném cvičení k 30 letům trvání sboru. V letech okupace za druhé světové války v kronice sboru nepřibyl ani jeden zápis, ale již v roce 1945 získal hasičský sbor opuštěný automobil značky Opel Blitz. Členové sboru jej společně opravili a automobil jim pak věrně sloužil mnoho let.
V poválečných letech třebonický hasičský sbor zaznamenal velký rozmach. Z původního sboru vznikl jednotný Svaz požární ochrany. Od základů se změnilo financování, veškeré potřebné náklady tehdy hradil stát. Organizace začala opět aktivně žít až v 70. letech dvacátého století, kdy se vedle mužů začaly do její činnosti zapojovat i ženy. Byly utvořeny také dětské kolektivy, které sbíraly zkušenosti v soutěžích. Na počest zakládajícího člena Josefa Holečka proběhl v roce 1976 na louce u rybníka nultý ročník „Memoriálu Josefa Holečka“. V těchto letech hasičský sbor získal nový požární automobil a stříkačku. Rozvoj činnosti dále pokračoval. Rozrůstal se počet členů sboru i zásahové jednotky a děti se zapojily do hry Plamen. Požárnímu sportu se věnovaly i ženy. V roce 1991 se změnil stávající název organizace na Sbor dobrovolných hasičů (SDH) Třebonice. V 90. letech bylo získáno pro účely SDH v obci sportovní hřiště. To slouží zejména k tréninku dětí a mládeže. V roce 1996 SDH oslavil 100 let od svého založení a u této příležitosti získal prapor. Členové SDH se starají o sportovní i kulturní vyžití obce Třebonice. Vedle tradičních hasičských závodů u rybníka zde pořádají Třebonické hry, pálí se čarodějnice, probíhají tu rybářské závody. Na některé tyto akce přispívá i Městská část Praha 13. Ve středu 1. března 2023 byla symbolicky zahájena přístavba hasičské zbrojnice Sboru dobrovolných hasičů v Třebonicích. Přístavba přinese současné zdrojnici nové prostory. Půjde o prostornou klubovnu, o nové šatny a hygienické zázemí pro tréninky dobrovolných hasičů, které probíhají většinou venku v sousedním sportovním areálu. Zázemí bude sloužit jednotce i při držení pohotovostí v případě mimořádných událostí velkého rozsahu. V rámci dokončování přístavby dojde také na sadové úpravy okolí a na výsadbu dřevin. Přístavba dobrovolným hasičům začne sloužit během roku 2024. Předpokládaná investice je ve výši 19,5 milionu Kč bez DPH a je hrazena pražským magistrátem. Sbor dobrovolných hasičů v Třebonicích v současnosti sdružuje přibližně sto členů všech věkových kategorií. Dobrovolní hasiči pomáhají u většiny typů mimořádných událostí, na které je vysílá operační středisko hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy. Profesionální a dobrovolné jednotky z Prahy například společně cvičily plnění bambi vaku pod vrtulníkem Policie ČR v pondělí 19. září 2022 na letišti Točná.  Cílem bylo natrénovat rozvinutí hadicového vedení a plnění vaku. Hasiči si musí zvykat pracovat pod vrtulníkem. Do bambi vaku se vejde až 900 litrů vody, hasiči ho naplní asi za 8-12 vteřin. Podobná společná cvičení se konají každoročně. Jednotka se například také zúčastnila preventivního cvičení výstavby protipovodňových opatření na ochranu hl. m. Prahy, která mají za účel ochránit zdraví, životy, majetek a životní prostředí občanů v okamžiku povodní. Dobrovolní hasiči z Třebonic se zapojují do různých veřejných akcí s ukázkami techniky na území Prahy 13, ale i celého hlavního města.

Zdroje:

https://www.prahanadlani.cz/hlavni-mesto-praha/mestske-casti-prahy/praha-trebonice.html

https://www.prahaneznama.cz/praha-5/trebonice/ves-trebonice/Historie SDH Třebonice (p13.cz)