Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

8 – Západní město, Britská čtvrť

Stanoviště č. 8 – Křížem krážem Prahou 13

Tato kombinace geohry a turistické poznávací stezky Vás zavede k důležitým místům v Městské části Praha 13. V historických, přírodních i moderních lokalitách městské části je rozmístěno 13 dřevěných sloupků s QR-kody, které odkazují na informační texty na webu MČ Praha 13 vážící se k danému místu.

Západní Město Praha

GPS: 50°2’50.180″N, 14°18’6.457″E

Klíčová témata:

FINEP Západní Město – rozvoj oblasti; Britská čtvrť; náměstí Junkových – park, hřiště, sídla firem a restaurace, metro Stodůlky; do Západního města spadají Třebonice, Chaby, Krteň, několik větších komerčních a průmyslových areálů a jednotlivé stavby podél komunikací;

Chcete se dozvědět více?

Unikátním dílem společnosti FINEP je Západní Město, rozprostírající se ve skvělé lokalitě na okraji pražských Stodůlek, jedná se o nově vznikající pražskou městskou část. FINEP Západní Město je největší projekt podobného ražení v České republice, a to zejména díky budoucí obrovské rozloze 360 000 m2. Půjde o zcela samostatnou městskou část, ve které postupně vznikne několik tisíc nových bytů, řada obchodů a služeb, škol a několik nových administrativních center. Jednotlivé čtvrti Západního Města budou pojmenované podle evropských zemí.

Jako první již bylo postaveno několik etap projektu Britská čtvrť. Důležitou roli zde hraje veřejný prostor, který tvoří náměstí Junkových a k němu přilehlý park s dětským hřištěm a venkovní posilovnou. I díky tomu je místo atraktivní pro tak zásadní společnosti jako jsou Komerční Banka, Vodafone či Siemens, které sem přestěhovaly svá sídla a tisíce dalších rezidenčních obyvatel zde našlo své bydlení. Britská čtvrť nabízí propojení práce, stravování a bydlení, ale i urbanistický přístup, který umožnil vznik malých komerčních prostor v bezprostředním sousedství dětského hřiště či venkovní posilovny. Lidé si oblíbili své chvilky u kávy či prosecca, zatímco jejich děti se zmrzlinou v ruce tráví svůj volný čas na hřišti. Dobře se i s dětmi najíte například v restauraci Kolkovna na náměstí Junkových. Restaurace má dlouholetou tradici s klasickým českým menu a barem s čepovaným plzeňským pivem.

Budoucí Západní Město je na severu ohraničeno Rozvadovskou spojkou, na východě ulicí Jeremiášova, na jihovýchodě a jihu Řeporyjemi a železniční tratí a na západě Pražským okruhem. Část tohoto území spadá do správy MČ Praha-Řeporyje, větší část do správy MČ Praha 13. Území zdobí několik přírodních a urbanistických pozoruhodností, které stojí za zvláštní ochranu. Protéká zde Dalejský potok doprovázený údolní nivou, leží tu Řepora – malebné údolíčko se středověkým skanzenem a jezírkem, přehlédnout se nedá Krteň – vyvýšenina s kostelíkem a hřbitovem, za pozornost stojí také původní usedlost Chaby nebo historické statky v Třebonicích.

Do území budoucího Západního města spadají Třebonice, Chaby, Krteň, několik větších komerčních a průmyslových areálů a jednotlivé stavby podél komunikací. V posledních letech vzniklo vedle rozvíjející se Britské čtvrti ještě několik obytných celků severně od Řeporyj a nedaleko Makra.

Výstavba Západního města je limitována biokoridory, ochranou přírodních lokalit a památek. A samozřejmě také majetkoprávními vztahy, protože převážná většina pozemků je v soukromém vlastnictví. Některé pozemky stále patří mnoha různým soukromým vlastníkům a velkým oříškem bude už jenom je vykoupit a vytvořit tak větší celek pro realizaci stavebních záměrů. Z těchto důvodů nemůže mít zatím ani městská část konkrétní představy o budoucí přesné podobě Západního Města.

Zdroje:

https://www.finep.cz/cs/byty-britska-ctvrt

http://www.zapadni-mesto.cz/

http://stop.p13.cz/cs/rijen-2012/jak-se-bude-vyvijet-zapadni-mesto/4261/