Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Ochrana oznamovatelů

V prostředí ÚMČ Praha 13 byla zavedena ochrana zaměstnanců, kteří oznamují informace získané v pracovním kontextu o porušení práva EU zaměstnavatelem.

Zaměstnanci mohou oznamovat svá podezření o porušení práva EU prostřednictvím interních postupů svých zaměstnavatelů, aniž by byla zveřejněna jejich totožnost. Dále jsou zaměstnanci chráněni před všemi formami odvetných opatření ze strany zaměstnavatele, jako je propuštění, převedení na nižší pozici, zastrašování a zařazení na černou listinu. Z tohoto důvodu bude totožnost oznamovatele utajena, pokud o to požádá.

 ÚMČ Praha 13 zavedl vnitřní oznamovací systém pro přijímání, evidenci a vyřizování oznámení o protiprávním jednání.

 Prošetřovatelem jednotlivých oznámení byl ustaven Útvar interního auditu.

Oznámení lze podat těmito způsoby:

  • prostřednictvím elektronické pošty na adresu: poverenec@praha13.cz,
  • prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu:

Útvar interního auditu
Městská část Praha 13
Úřad MČ Praha 13
Sluneční náměstí 2580
158 00 Praha 13
,
s tím, že obálka obsahující oznámení bude označena slovem „NEOTEVÍRAT – PROŠETŘOVATEL „,

  • ústně v kanceláři Útvaru interního auditu, umístěné v 3. NP, č. dv. 522.