Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Předpisy

 Nejdůležitější používané předpisy

Městská část se řídí předpisy, které obsahují základní ustanovení, vymezení samostatné i přenesené působnosti, činnosti zastupitelstva a rady městské části, mluví o starostovi, tajemníkovi úřadu, výborech, komisích, o činnosti jednotlivých odborů, městské policii a způsobu vydávání vyhlášek. V některých případech se jedná o zvláštní zákony, kterými je upraveno nebo omezeno poskytování informací. Jedná se např. o zákon o právu na informace o životním prostředí (123/1998 Sb.), živnostenský zákon (455/1991 Sb.), zákon o matrikách, jménu a příjmení a o změně nekt. souv. zákonů (301/2000 Sb.). |

Zákon č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze

Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím 

Statut hlavního města Prahy

Vyhlášky hlavního města Prahy