Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Redakce zpravodaje stop

Logo STOP 10X5

 

Adresa redakce:
ÚMČ Praha 13
Sluneční náměstí 2580/13
158 00 Praha 13

pondělí, středa 8-18 hodin
úterý, čtvrtek 8-13 hodin

E-mail: stop@praha13.cz
Telefon: 235 011 217, 235 011 227, 235 011 229

_______________________________________________________________________________
Zpravodaj městské části Praha 13 – časopis STOP (Stodůlecký posel) je měsíčník vycházející vždy počátkem daného měsíce (kromě července a srpna) v nákladu 33 500 výtisků.
Roznáší se zdarma do všech schránek v Praze 13. Je dostupný pro téměř 62 000 obyvatel Stodůlek, Lužin, Velké a Malé Ohrady, Nových Butovic a Třebonic.
V rámci regionální spolupráce se rozesílá také na stovky adres v hlavním městě (úřady, redakce médií apod.).

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00 Praha 13

Registrace: MK ČR E 12088

IČO: 00241687

Redakce: Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 13, tel. 235 011 227, e-mail: stop@praha13.cz

Redakční rada: Mgr. Lucie Steinerová, Mgr. Tomáš Tesarčík, Mgr. Jan Šafir, Daniela Třasáková, Bohdan Pardubický

Šéfredaktorka: Mgr. Lucie Steinerová

Redakce: Mgr. Lucie Steinerová, Petra Fořtová, Andrea Říčková, Ing. Aleš Vrana

Řádková inzerce: Petra Fořtová

Grafická úprava, zlom a tisk: Český Domov Media House, s.r.o.

Distribuce: Český Domov Media House, s.r.o.