Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Mobilní sběr nebezpečného odpadu a jedlých olejů

Hlavní město Praha zajišťuje pro obyvatele hl. m. Prahy zdarma v rámci mobilního sběru odložení následujících druhů odpadů: rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, pesticidy, odpad s obsahem rtuti (např. teploměry), olej a tuk s nebezpečnými vlastnostmi, barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice, detergeny obsahující nebezpečné látky (čistící prostředky), léčiva. Jedlý olej a tuk (v uzavřených PET lahvích). Kapalné a nebezpečné odpady musí být předány v pevně uzavřených nádobách!

Kontakt na řidiče:
V případě, že nenaleznete na příslušné zastávce dle harmonogramu svozové vozidlo, volejte
tel. 284 098 887, 284 098 888
(s přesměrováním na mobilní telefony)