Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Monitoring zápachu

Občani hl. města Prahy mohou prostřednictvím formuláře nahlásit výskyt obtěžujícího zápachu z průmyslové výroby. Formulář si můžete stáhnout na Portálu životního prostředí hlavního města Prahy.

Vyplněný formulář, který zašlete prostřednictvím e-mailu posta@praha.eu na hlavní podatelnu úřadu, zpracuje pověřený pracovník oddělení ochrany ovzduší. Žádost bude následně vyhodnocena. Informace uvedené v žádosti budou porovnány s informacemi o rychlosti a směru větru na měřících stanicích ČHMÚ v Praze, aby mohli být vyřazeny neadekvátní stížnosti.

Oprávněné stížnosti budou uloženy do databáze, která bude sloužit jako podklad pro další jednání při řešení problematiky zápachu. Díky informaci o místě výskytu bude možné vytvořit mapu hlášených událostí.

Formulář ke stažení – monitoring zápachu