Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Nové byty pro seniory

Praha13
09.09.2022
Nenechte si ujít

Radnice Prahy 13 úspěšně dokončila přístavbu Střediska sociálních služeb Prahy 13 v hodnotě 30,5 milionů korun. Deset malometrážních bytů a společenská místnost pro kluby seniorů…Radnice Prahy 13 úspěšně dokončila přístavbu Střediska
sociálních služeb Prahy 13 v hodnotě 30,5 milionu korun. Deset
malometrážních bytů a společenská místnost pro kluby seniorů v nové
přístavbě bude v plném provozu v říjnu tohoto roku.

„Péče o seniory a s tím spojená
přístavba Lukáše je jednou z priorit naší městské části. Ta představuje, dle
mého soudu, velmi efektivní a ekonomicky velmi výhodné řešení, jak v Praze 13
rozvíjet a zkvalitňovat další služby určené našim seniorům. V říjnu najde
v nové části budovy Lukáše nový bezpečný domov další desítka seniorů,
celková kapacita celého zařízení se zvýší o třetinu a kluby pro seniory zde
najdou nové zázemí pro svou činnost,“ řekl starosta
Prahy 13 David Vodrážka
a dodal: „Přestože stavba byla, zejména
v minulém roce, provázena problémy s dodávkami materiálů, vše se
nakonec podařilo zdárně překonat a během letošního léta byly dokončeny
interiéry všech bytů a společenských sálů“. 

„Přístavba byla zahájena na jaře
v roce 2021 a je součástí areálu, ve kterém sídlí Středisko sociálních
služeb Prahy 13.  Jedná se o výstavbu čtyřpodlažního objektu, kde ve třech
podlažích je umístěno deset malometrážních bytů pro seniory a v přízemí se pak
nachází dva víceúčelové klubové sály pro setkávání seniorů. Chtěl bych
poděkovat vedení městské části za jeho správné rozhodnutí přistavit nové byty v Lukáši.
Stejně tak velký dík patří zejména zaměstnancům úřadu MČ, kteří stavbu
organizovali a pracovníkům zhotovitele a všem ostatním dodavatelům, kteří
všechno postavili. Je skvělé, že se vše postavilo během jednoho roku,“
poděkoval ředitel střediska Jiří Mašek

Náklady na přístavbu
objektu byly celkem 30,5 milionu korun, 26,8 milionu činily dotace od hlavního
města Prahy. Zbylé finanční prostředky pokryla městská část Praha 13 z
vlastních zdrojů a byly využity na dofinancování souvisejících činností
s realizací stavby a dovybavení interiéru nábytkem a kuchyňskými linkami.

S přípravou staveniště a vlastním zahájením výstavby se započalo v březnu
2021. Podle plánu byla hrubá stavba dokončena na jaře letošního roku.
V současné době probíhají poslední úpravy a administrativní činnosti směřující
ke kolaudaci objektu. Nová část bude plně v provozu letos v říjnu.
 Přízemí objektu se stane stabilním a moderně vybaveným zázemím pro kluby
seniorů. Těch v městské části působí třináct a jejich členové svými
aktivitami dokazují, že je pořád co dělat a umí se bavit i v pokročilém
věku.


Sdílejte článek