Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Nové informace pro rodiče a zákonné zástupce

Praha13
02.11.2020
Nenechte si ujít

V souladu s usnesením vlády České republiky ze dne 30. října 2020 jsou v naší městské části určeny školy, kde bude s účinností od 2. listopadu zajištěna nezbytná péče o děti ve školním věku do 10 let, jejichž rodiče nebo zákonní zástupci jsou:V souladu s usnesením vlády České
republiky ze dne 30. října 2020 č. 1108, o prodloužení nouzového stavu v
souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2, jsou v naší městské části Praha 13
určeny školy, kde bude s účinností od 2. listopadu zajištěna nezbytná péče o
děti ve školním věku do 10 let, jejichž rodiče nebo zákonní zástupci jsou:

– zaměstnanci bezpečnostních sborů

– zaměstnanci obecní policie

– zaměstnanci poskytovatelů
zdravotních služeb

– zaměstnanci orgánů ochrany veřejného
zdraví

– zaměstnanci uvedení v § 115 odst.
1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č.
108/2006 
   Sb., o sociálních službách, ve znění
pozdějších předpisů

– sociální pracovníci zařazení k
výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle
zákona
   č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění
pozdějších předpisů

– sociální pracovníci a další
odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., 
   o
sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších
předpisů

– zaměstnanci Úřadu práce České
republiky

– zaměstnanci České správy
sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení

– zaměstnanci Finanční správy České
republiky

– příslušníky ozbrojených sil

– zaměstnanci Ministerstva vnitra České
republiky, kteří vyřizují agendu pobytu cizinců

– pedagogickými anebo
nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení

– pedagogickými nebo
nepedagogickými pracovníky mateřské školy

– zaměstnanci školských zařízení
pro výkon ústavní a ochranné výchovy

– zaměstnanci zařízení školního
stravování

– zaměstnanci České pošty, s.p.

A to bez ohledu na to, zda jsou
tyto děti dětmi nebo žáky určené školy nebo školského zařízení.

Umístění dítěte bude provedeno na
základě žádosti podané u zaměstnavatele. Bližší informace obdrží rodiče a
zákonní zástupci z výše uvedených kategorií pracovníků od 8.00 do 16.00 hodin
na Odboru školství Úřadu městské části Praha 13, tel. 235 011 432.

 
Jan Šafir, vedoucí odboru
školství 

Sdílejte článek