Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Nové mycí centrum v Lukáši a přestěhovaná pedikúra

Praha13
15.01.2021
Tiskové zprávy

Investice ve výši téměř půl milionu korun přinese zkvalitnění služeb seniorůMěstská část Praha 13 
www.praha13.cz
Tisková zpráva
 15. 1.
2021

Středisko sociálních služeb Prahy 13 představilo nové mycí centrum jídlonosičů a upravené prostory pro pedikúru pro své klienty. Investice ve výši téměř půl milionu korun přinese zkvalitnění služeb stovkám seniorů, kteří služby střediska hojně využívají.

Výstavbu nového mycího centra a přesun pedikúry podpořila Rada MČ Praha 13 a na realizaci schválila Středisku sociálních služeb Prahy 13 použití finančních prostředků z jeho investičního fondu. Vše se podařilo realizovat v relativně krátké době. Velký dík patří zejména pracovníkům Odboru majetkového, bytového a investičního ÚMČ Praha 13, kteří pomohli při zadávání projektu, ale hlavně s jeho rychlou stavebně technickou administrací. Od zahájení projektu přes souhlas se stavebními úpravami až po dokončené stavební a technologické části uplynuly pouhé dva a půl měsíce. Výsledná cena stavebních úprav činila 210 tisíc korun a mycí technologie 280 tisíc včetně DPH.

Starosta městské části Praha 13 David Vodrážka navštívil středisko ve čtvrtek 14. ledna a seznámil se stavebními i provozními úpravami a s mycím centrem za plného provozu. „Jsem rád, že byl udělán další krůček nabízející seniorům na třináctce co nejkvalitnější pečovatelské služby. Je to pro mne o to cennější, že na tom všem spolupracovala řada lidí, kteří si byli vědomi, že času není nazbyt a že vše je třeba dokončit co nejdříve. Stávající epidemiologická situace je toho ostatně sama důkazem. Velmi si vážím operativní spolupráce našich úředníků se střediskem, protože jen dokladuje, že společná práce spojená s praktickými zkušenostmi, odborností a zájmem pomoc dobré věci, opět slaví úspěch,“ konstatoval starosta.

Středisko sociálních služeb upravuje svůj provoz v rámci maximální péče o zdraví svých klientů i zaměstnanců. Koncem loňského léta začalo připravovat záměr, kdy stávající tři části budovy střediska s vchody A, B a C vymezí vždy jen pro určitou skupinu osob a tím sníží pravděpodobnost šíření onemocnění covid-19.  Jednalo se jen o části budovy s vchody A a C, protože vchodem B se vchází do jídelny, kde v současnosti probíhá výdej obědů pro seniorskou veřejnost přes výdejní okénko. Záměrem bylo, aby vchodem A přicházeli pouze zaměstnanci pečovatelské služby a denního stacionáře, stávající nebo budoucí zájemci o tyto služby a ostatní pracovníci střediska.  Vchodem C, který se nachází hned vedle vstupní branky z Trávníčkovy ulice, by pak vstupovala výhradně seniorská veřejnost, která využívá služeb rehabilitace, kadeřnických služeb a klubovnu pro seniory, dále sestřičky Farní charity a nájemníci bydlící v Lukáši.

Od nového roku sem byl navíc přemístěn zmodernizovaný provoz pedikúry, který se v minulém roce ještě nacházel v přízemí části budovy A. Na místě bývalé provozovny pedikúry vzniklo nové mycí centrum pro mytí jídlonosičů, ve kterých rozváží pečovatelská služba jídlo seniorům domů. Těmito stavebně provozními zásahy se podařilo oddělit činnost registrovaných sociálních služeb od ostatních služeb určených pro seniorskou veřejnost. Vybudováním druhého mycího centra byly vytvořeny zároveň podmínky pro oddělené fungování posádek terénní pečovatelské služby zajišťující rozvoz obědů a oddělené následné mytí použitých jídlonosičů.  Cílem bylo jediné, aby v provozu nedocházelo k nadměrným kontaktům pracovníků střediska navzájem, nebo s ostatní seniorskou veřejností a aby současně došlo ke zrychlení mytí, čímž by zbyl čas na jinou potřebnou práci. „Jsem přesvědčen, že vedle důsledného dodržování všeobecně známého pravidla 3R, tedy Ruce, Roušky, Rozestupy tato provozně technická opatření mohou představovat úspěšnou prevenci proti dalšímu šíření onemocnění covid-19 a mohou být tak i cestou pro udržitelné fungování sociálních služeb pro seniory v Praze 13,“ dodal ředitel střediska Jiří Mašek. 

Mgr.
Lucie Steinerová
tisková mluvčí městské části

 

Městská část Praha 13, Odbor kancelář starosty, tiskový servis, Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 5
Telefon: 235 011 217, Fax: 235 514 661, E-mail: tsteineroval@praha13.cz

 

Sdílejte článek