Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Nový park na Velké Ohradě

Praha13
20.09.2022
Tiskové zprávy

Radnice Prahy 13 dokončila úpravu parku „U dvojčat“ v ulici Tlumačovská. Po terénních úpravách, výsadbě nových stromů, keřů, květin a instalaci mobiliáře, získal zcela novou podobu…Městská část Praha 13 
www.praha13.cz
                                                                                            Tisková zpráva

20.09. 2022


Nový park na
Velké Ohradě 

Radnice Prahy
13 dokončila úpravu parku „U dvojčat“ v ulici Tlumačovská. Po terénních
úpravách, výsadbě nových stromů, keřů, květin a instalaci mobiliáře, získal
zcela novou podobu. Mezi kvetoucími pásy jsou umístěny lavičky, posezení se
šachovnicí, houpačky a nechybí ani fitness koutek.

„Tento
park jsme převzali do správy teprve nedávno a v velmi zanedbaném stavu. Po
několika měsících je zde krásný prostor, který místním lidem nabízí místo
k odpočinku i aktivní zábavě. Zcela unikátní je systém zadržování dešťové
vody tak, abychom zajistili dostatečnou vláhu pro rostliny a zlepšili kvalitu
životního prostředí,“ řekl starosta
Prahy 13 David Vodrážka.
 

„Cílem
tohoto projektu byla především revitalizace zanedbaného prostoru a zeleně.
Úpravy dodaly místu dynamičnost a vzdušnost, díky rozmanitým kvetoucím druhům
keřů, trvalek i cibulovin. Zajímavostí na těchto výsadbách je použití
technologie výsadby rostlin do tzv. svejlů k zachycování dešťové vody
v  krajině,“ zdůraznila místostarostka
Marcela Plesníková

V tomto
parku se nachází celkem pět podélných svejlů, které
fungují na principu dešťových zahrad.
Do vytvořené terénní prohlubně se svádí
a shromažďuje dešťová voda odtékající z okolí. Voda se přirozeně
vsakuje do podloží a neodtéká ihned ze zahrady. Primárně je tak svejl určený pro svažité zahrady, ale lze ho vybudovat i na rovině. Svejly v tomto parku jsou hluboké přibližně 1,5 m, což
představuje výšku vody při maximálním naplněním. Do svejlů byly vloženy
vtroušené solitérní kameny a dřevěné kmeny pro umocnění přirozeného vzhledu
záhonů.
Květiny
a dřeviny byly zvoleny tak, aby postupně vykvétaly od jara do podzimu. 

Celý
projekt byl v rámci participace součástí veřejného projednání
v červnu minulého roku a náklady dosáhly výše 1,3 milionů korun. 

Mgr. Lucie Steinerová
Vedoucí oddělení tisku a informací
Tisková mluvčí

Městská část Praha 13, Odbor kancelář starosty, tiskový servis, Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 5
Telefon: 235 011 217, mob. 773 784 245, E-mail: steineroval@praha13.czSdílejte článek