Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

O „ošetřovné“ pro OSVČ bude možné žádat od 1. dubna

Praha13
27.03.2020
Nenechte si ujít

O podporu mohou žádat přes živnostenské úřady, čeká se na formulářAKTUALIZOVÁNO
30. 3. 2020 – Osobám samostatně výdělečně činným (OSVČ), které musí
v souvislosti karanténou zůstat doma s dítětem nebo hendikepovaným
člověkem a nemohou podnikat, pomůže stát. Při splnění stanovených
podmínek budou moct dostávat dotaci, obdobu ošetřovného. A to ze
speciálního programu, který schválila vláda. Pomoc bude vyplácet
ministerstvo průmyslu a obchodu, žádat se o ni bude prostřednictvím
živnostenských úřadů. Potřebné informace k vlastnímu podávání
žádostí budou v brzké době zveřejněny. 

„Dotaci
budou moct dostat ty OSVČ, které po uzavření školy nebo jiných dětských
zařízení zůstaly s dětmi doma či se starají o osobu zdravotně
postiženou aspoň ve stupni I, a přišly tak o příjem z podnikatelské
činnosti. OSVČ, které doma pečují o dítě či zdravotně postiženou osobu, budou moct o podporu žádat na obecním živnostenském úřadě,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a dodává: „Ošetřovné
pro OSVČ bude ve výši 424 Kč za den a bude možné ho čerpat po celou
dobu, co bude platit mimořádné opatření. OSVČ si požádají o dotaci za
každý kalendářní měsíc tak, aby peníze dostaly co nejdříve na svůj účet,
který uvedou v žádosti.“

Žádost o poskytnutí podpory bude v brzké době k dispozici na webových stránkách www.mpo.cz
včetně příloh. Po vyplnění ji OSVČ bude moct podat u kteréhokoliv
obecního živnostenského úřadu prostřednictvím datové schránky, e-mailem s
elektronickým podpisem, poštou nebo, a to pouze v nezbytných případech a
po předchozí domluvě
, doručit osobně. Žádost vyhodnotí MPO, rozhodnutí o
tom, zda dotace bude či nebude možné vyplatit, pošle OSVČ.

 • O „ošetřovné“ bude moct požádat OSVČ pečující o dítě/děti mladší 13
  let, které navštěvují školy i jiná dětská zařízení nyní uzavřená kvůli
  koronaviru, pokud na stejné dítě/děti nečerpá tuto dotaci nebo jiný
  kompenzační příspěvek žádná jiná osoba. Platí, že dítě/děti musí být
  v den podání žádosti o dotaci mladší 13 let.
 • Na podporu ve formě dotace bude mít nárok také OSVČ pečující o
  nezaopatřené dítě/děti do 26 let věku, které je závislé na pomoci jiné
  osoby aspoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona o sociálních
  službách a nemůže navštěvovat školu uzavřenou kvůli koronaviru.
 • Podpora se vztahuje i na OSVČ, která pečuje o osobu/osoby zdravotně
  postižené aspoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona o sociálních
  službách.

 Z rozpočtu
Ministerstva průmyslu a obchodu na program v první etapě vyčleníme 100
milionů korun. OSVČ si budou moc požádat o podporu za březen už od 1.
dubna
,“ dodává náměstkyně ministra průmyslu a obchodu pro hospodářskou politiku Silvana Jirotková.

Žadatel o příspěvek:

 • musí být při podání žádosti a po celou dobu čerpání dotace OSVČ na hlavní činnost; prokáže čestným prohlášením
 • musí být zaregistrován jako poplatník daně z příjmů na finančním úřadě; prokáže čestným prohlášením
 • musí být malým a středním podnikatelem, prokáže čestným prohlášením
 • nesmí mít žádné nedoplatky vůči Finančnímu úřadu, České správě
  sociálního zabezpečení či zdravotní pojišťovně; prokáže čestným
  prohlášením

Formulář žádosti včetně příloh a veškerých aktuálních informací k poskytování podpory bude umístěn na webových stránkách www.mpo.cz.

Po
vyplnění žádosti ji OSVČ bude moct podat u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu
prostřednictvím datové schránky, e-mailem s elektronickým podpisem, poštou nebo –
a to pouze v nezbytných případech a po předchozí domluvě doručit
osobně.

 

 

Sdílejte článek