Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Obnova historické krteňské cesty

Praha13
02.11.2021
Nenechte si ujít

Městská část Praha 13 spolu s Komerční bankou slavnostně zahájili společný projekt obnovy aleje kolem historické cesty od usedlosti Chaby ke kostelu svatého Jana a Pavla v Krtni.Městská část Praha 13 spolu s Komerční bankou
slavnostně zahájily společný projekt obnovy aleje kolem historické cesty od
usedlosti Chaby ke kostelu svatého Jana a Pavla v Krtni. Nadace
Komerční banky, a.s., – Jistota – darovala městské části Praha 13 účelově vázaný
finanční dar
ve výši 440 tisíc korun na realizaci projektu.

Cílem
společného projektu je obnova vegetační struktury příměstské krajiny
s výhledem na dlouhodobou funkci, a to i v případě, že lokalita bude
v budoucnu obklopena městem. Architektonický záměr počítá
s krajinářskou úpravou v okolí historické cesty, která spojuje starou
usedlost Chaby a kostel v Krtni. Je navržena obnova doprovodné vegetace
podél polní cesty s novým mobiliářem, informačními tabulemi, případně s
fitness prvkem nebo edukativní hrou v krajině pro děti. Jedná se o
dvouřadou výsadbu stromů tvořenou vhodnými druhy dřevin, které jsou v této
krajině obvyklé. Jsou to zejména plodonosné stromy a keře. Vysazeny byly různé
odrůdy ovocných dřevin, například jabloně, hrušně, ořešáky nebo třešně, chybět
nebudou ani vrby, duby, hlohy a růže šípkové.

„Ačkoliv je naše městská část z velké části tvořena
sídlišti, systematicky a dlouhodobě řešíme zelené plochy ve veřejném prostoru.
Obnova krteňské cesty je v tomto ohledu jeden z nejvýznamnějších
projektů letošního roku a děkuji Nadaci Jistota Komerční banky za velkorysou
spolupráci v rámci skvělých sousedských vztahů. Věřím, že obnova
historické aleje prospěje volnočasovým aktivitám obyvatelů Prahy 13 a vedle
Centrálního parku a dalších míst se stane oblíbeným místem pro všechny věkové
skupiny,“ řekl starosta Prahy 13 David Vodrážka.

„Člověk od počátku
své existence zanechává na planetě stopy a některé z nich mají bohužel
negativní dopad na život. Dobrou zprávou ale je, že řadu z nich máme možnost
napravit a pozitivně ovlivnit. Výsadba zeleně je jednou z těch
nejúčinnějších. Vždyť jsou to právě stromy, které mají svůj nezastupitelný
význam nejen z pohledu estetického, ale především funkčního,“ konstatoval Jan Juchelka, předseda představenstva a
generální ředitel Komerční banky.

V roce 2021 bude realizována první část, tedy samotná
výsadba stromů. V roce 2022 je přislíbena další podpora ze strany Nadace
Komerční banky, a.s. – Jistota ve výši 310 tisíc Kč, kdy bude krajinná úprava
dokončena a doplněna o edukační prvky pro malé návštěvníky a informační cedule.

Společný projekt městské části Praha 13 a Nadace Komerční
banky, a.s. – Jistota, má za cíl vybudovat relaxační místo a přispět ke
zvýšení biodiverzity právě na území třinácté městské části, kde Komerční banka
působí a má své sídlo. Za několik let si zde bude možno natrhat ovoce a za pár
desítek let se tato alej stane zelenou oázou ve městě.

Sdílejte článek