Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Obnova historické krteňské cesty

Praha13
02.11.2021
Tiskové zprávy

Městská část Praha 13 spolu s Komerční bankou slavnostně zahájili společný projekt obnovy aleje kolem historické cesty od usedlosti Chaby ke kostelu svatého Jana a Pavla v Krtni.Městská část Praha 13 
www.praha13.cz
                                                                                            Tisková zpráva

 2. 11. 2021


Městská část Praha 13 spolu s Komerční bankou slavnostně zahájily společný projekt obnovy aleje kolem historické cesty od usedlosti Chaby ke kostelu svatého Jana a Pavla v Krtni. Nadace Komerční banky, a.s., – Jistota – darovala městské části Praha 13 účelově vázaný finanční dar ve výši 440 tisíc korun na realizaci projektu.

Cílem společného projektu je obnova vegetační struktury příměstské krajiny s výhledem na dlouhodobou funkci, a to i v případě, že lokalita bude v budoucnu obklopena městem. Architektonický záměr počítá s krajinářskou úpravou v okolí historické cesty, která spojuje starou usedlost Chaby a kostel v Krtni. Je navržena obnova doprovodné vegetace podél polní cesty s novým mobiliářem, informačními tabulemi, případně s fitness prvkem nebo edukativní hrou v krajině pro děti. Jedná se o dvouřadou výsadbu stromů tvořenou vhodnými druhy dřevin, které jsou v této krajině obvyklé. Jsou to zejména plodonosné stromy a keře. Vysazeny byly různé odrůdy ovocných dřevin, například jabloně, hrušně, ořešáky nebo třešně, chybět nebudou ani vrby, duby, hlohy a růže šípkové.

„Ačkoliv je naše městská část z velké části tvořena sídlišti, systematicky a dlouhodobě řešíme zelené plochy ve veřejném prostoru. Obnova krteňské cesty je v tomto ohledu jeden z nejvýznamnějších projektů letošního roku a děkuji Nadaci Jistota Komerční banky za velkorysou spolupráci v rámci skvělých sousedských vztahů. Věřím, že obnova historické aleje prospěje volnočasovým aktivitám obyvatelů Prahy 13 a vedle Centrálního parku a dalších míst se stane oblíbeným místem pro všechny věkové skupiny,“ řekl starosta Prahy 13 David Vodrážka.

„Člověk od počátku své existence zanechává na planetě stopy a některé z nich mají bohužel negativní dopad na život. Dobrou zprávou ale je, že řadu z nich máme možnost napravit a pozitivně ovlivnit. Výsadba zeleně je jednou z těch nejúčinnějších. Vždyť jsou to právě stromy, které mají svůj nezastupitelný význam nejen z pohledu estetického, ale především funkčního,“ konstatoval Jan Juchelka, předseda představenstva a generální ředitel Komerční banky.

V roce 2021 bude realizována první část, tedy samotná výsadba stromů. V roce 2022 je přislíbena další podpora ze strany Nadace Komerční banky, a.s. – Jistota ve výši 310 tisíc Kč, kdy bude krajinná úprava dokončena a doplněna o edukační prvky pro malé návštěvníky a informační cedule.

Společný projekt městské části Praha 13 a Nadace Komerční banky, a.s. – Jistota, má za cíl vybudovat relaxační místo a přispět ke zvýšení biodiverzity právě na území třinácté městské části, kde Komerční banka působí a má své sídlo. Za několik let si zde bude možno natrhat ovoce a za pár desítek let se tato alej stane zelenou oázou ve městě.

Lucie Steinerová

tisková mluvčí

Městská část Praha 13, Odbor kancelář starosty, tiskový servis, Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 5
Telefon: 235 011 217, Fax: 235 514 661, E-mail: steineroval@praha13.cz

Sdílejte článek