Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Oddělení dopravních přestupků

S čím vám zde pomůžeme?

  • Zóny placeného stání - oranžové zóny