Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Odbor kancelář starosty

Zaměstnanci odboru zajišťují bezproblémové fungování kanceláře starosty městské části a jeho místostarostů. Starají se o oficiální komunikaci města s médii nebo veřejností a zajišťují organizační a administrativní podporu výborům, zastupitelstvu a radě města.

Kontaktní osoby v odboru