Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Odbor kancelář tajemníka

Odbor řídí Rada městské části Praha 13. Slouží k řízení pracovněprávní vztahy uvolněných členů zastupitelstva a zaměstnanců úřadu městské části. Kancelář tajemníka řeší personální, vzdělávací i platové záležitosti. Zaměřuje se také na oblasti projektového řízení a zabezpečení obrany a ochrany obyvatelstva městské části. Ve věcech přenesené působnosti funguje odbor jako specializované odborné pracoviště zajišťující činnosti na úseku obrany obyvatelstva ve smyslu zák. č. 131/2000 Sb., o hl. Praze v platném znění, Statutu hl. m. Prahy v platném znění a dalšími obecně platnými právními předpisy. Ve věcech samostatné působnosti odbor zabezpečuje personální, vzdělávací a platové záležitosti v pracovně právních vztazích, dále činnosti na úseku krizového řízení a sboru dobrovolných hasičů.

Kontaktní osoby v odboru