Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Odbor kontroly

Zaměstnanci odboru se starají o vyřizování stížností, oznámení nebo petic občanů. Kromě toho kontrolují příspěvkové organizace a příjemce veřejných finančních podpor.

Kontaktní osoby v odboru