Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Odbor legislativně-právní

Zaměstnanci odboru zajišťují právní a legislativní agendu městské části Prahy 13. Dohlížejí na správnost postupů ostatních odborů a oddělení, mají na starosti veřejné zakázky.

Kontaktní osoby v odboru