Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Útvar interního auditu

Útvar kontroluje správnost vnitřních postupů při každodenní práci napříč odbory městské části Praha 13. Má na starosti udržovat fungování v rámci nastavených procesů a upozorňovat na případné nedostatky.

Kontaktní osoby v odboru