Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Volby

Odbor občansko-správní zajišťuje organizační a technickou stránku voleb do zákonodárných a zastupitelských sborů ČR, volby prezidenta ČR, referenda, voleb do Evropského parlamentu, zejména: plnění informačních povinností ve vztahu k voličům, zajištění personálního obsazení okrskových volebních komisí, zajištění volební dokumentace pro okrskové volební komise, organizace ustavujícího zasedání okrskových volebních komisí a zákonného školení, výdej voličských průkazů, zajištění vlastního průběhu voleb.